Comfort söker kvalitetschef till Kista

Driv och utveckla kvalitetsarbetet vidare till nästa nivå inom rikstäckande marknadsledare. Är det dig vi söker?

Ett gemensamt kvalitetsarbete har drivits under ett flertal år, där Kedjecentralen har utvecklat och implementerat ett kvalitetssystem med gemensam portal och struktur som ger de anslutna medlemsbolagen såväl ett ledningsstöd som ett affärs- och projektverktyg. Idag är kedjecentralen tillsammans med 65 medlemsbolag ISO-certifierade inom kvalite och miljö, 9 001 och 14 001.. Kvalitetsarbetet ska nu fokuseras och inriktas på att vidareutveckla och maximera systemet samt förankra systemet ute i medlemsbolagen.

 

Din roll

Som Kvalitetschef ingår du i Kedjecentralens ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Du driver övergripande strategiska kvalitets- och miljöfrågor samtidigt som du agerar operativt stöd till medlemsbolagen i deras kvalitetsarbete, i samverkan med såväl interna revisorer som externt kontrollorgan. Ditt fokus ligger under de närmaste åren på att vidareutveckla den stabila bas som nu finns framtagen kring kvalitet och miljö, ditt ansvar kommer också inbegripa arbetsmiljö och säkerhet.

 

Ditt uppdrag:

  • Ansvara för att vidareutveckla ledningssystemet och få full effekt av det, dvs. säkerställa kvaliteten i varje moment och leverans och förankra systemet och arbetssätt bland medlemsföretagen. Systemet ska fortsätta att integreras fullt ut i den dagliga verksamheten och det blir ditt ansvar att agera support till medlemmarna kring tillämpningen och vidareutvecklingen av systemet.

 

  • Vara rådgivare, stödja och underlätta för medlemsbolagen inom kvalitetsområdet vid t ex certifieringar, ackrediteringar och systemtillämpningen. Belysa värdet av certifiering och hitta en väl avvägd prioritetsordning utifrån behov och beredskap.

 

Din profil

För att lyckas i denna roll ser vi att du har tidigare erfarenhet av att leda och driva kvalitetsarbete, helst från en decentraliserad organisation med ett flertal filialer eller på annat sätt uppdelad verksamhet. Du har drivit en eller flera certifieringar från start till mål och har brottats med frågan hur man utvecklar ett så effektivt ledningssystem som möjligt. För att förstå vår verksamhet och dess förutsättningar tror vi att du har tidigare branscherfarenhet från installation och/eller bygg och fastighet. Du har en förmåga att skapa struktur genom enkelhet och triggar på chansen att utveckla snarare än förvalta.

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en dynamisk chefsroll inom en växande verksamhet, med kunder som sträcker sig från den private renoveringsentusiasten till de stora byggbolagen. Du verkar på såväl strategisk som operativ nivå och ges stort utrymme att styra och påverka ett initiativ som har hög prioritet hos den centrala ledningen och är välkomnat hos de berörda medlemsbolagen. Du får chansen att vidareutveckla av ett verksamhetsavgörande system, som med tiden kan kompletteras med fler delar som arbetsmiljö och säkerhet.

 

För mer information, kontakta Minya Segercrantz på Navigio. Ansök genom att maila din ansökan till minya.segercrantz@navigio.se senast den 28 januari 2018.