Projekt 3, 2014: Lomé, Togo

Nu har Comfort hjälpt till så att ytterligare 500 personer i Afrika får tillgång till rent dricksvatten. Denna gång i SOS Barnby i staden Lomé i Togo.

 

Verksamheten i Lomé består av en barnby, förskola, medicinklinik och ett socialt center. I slutet av förra året bodde 92 barn i barnbyn, som består av 9 familjehus. I varje hus bor en barnbymamma med ansvar för ca 10 barn. I byn finns också en bychef och annan personal som kan ge stöd till mammorna i omsorgen om barnen. Barnbyn har stora problem med att vattnet från brunnen är för salt, det är nästan som att dricka vatten direkt från havet. Istället köper man vatten på flaska. En kostsam affär då priset för en flaska vatten är betydligt dyrare än vad bensinen är.

Comfort gjorde redan under våren 2014 en resa till barnbyn för att ta vattenprover och för att undersöka förutsättningarna på plats. Vattenproverna visade mycket riktigt att vattnet från brunnen innehöll höga halter av salt. Utifrån detta har representanter från Comfort förberett installationen på hemmaplan för att sedan skicka den i en container till Togo. I februari åkte teamet med representanter från Comfort-kedjan tillbaka till Togo för att göra installationen. Allt flöt på enligt plan och efter några dagar kunde barnen njuta av vattnet.

– Att få se när de första barnen tappade upp rent, drickbart vatten, var en riktig upplevelse, säger Janne Odenbäck, vvs-montör, Comfort-kedjan.

– Att min yrkeskunskap kan användas för att göra skillnad i de här barnens liv känns häftigt, säger Jakob Andersson, vvs-montör, Comfort-kedjan.

-Samarbetet med Comfort är en stor resurs och en betydelsefull del i vårt arbete för att säkerställa att människor i och utanför våra barnbyar har tillgång till rent vatten. Projektet i Togo är ett bevis på att vårt gemensamma arbete verkligen kan göra skillnad, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.