Projekt 5: 2017, Basse, Gambia

VVS-montörerna Joakim Lindgren och Stefan Gillberg från Sollentuna reste till SOS Barnby i Gambia, för att installera en ny reningsanläggning som ger rent vatten till barn. Insatsen genomförs för femte året i rad och är en del av ett långsiktigt samarbete mellan VVS-kedjan Comfort och SOS Barnbyar. Projektet har hittills bidragit till att närmare 6 000 personer i olika länder fått tillgång till rent vatten.

Rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det dör 800 barn under fem års ålder varje dag på grund av smutsigt vatten. SOS Barnbyar hjälper utsatta barn och familjer i fler än 134 länder runt om i världen och med det följer en omfattande kunskap om vart behovet av hjälp är som störst. Samarbetet mellan Comfort och SOS Barnbyar inleddes 2012 och med sin spetskompetens inom VVS-lösningar, kan Comforts medarbetare bidra till den lokala vattenförsörjningen i världen och ge fler människor tillgång till rent vatten.

Den 6 november reser VVS-montörerna Stefan Gillberg och Joakim Lindgren från US Rörteknik i Sollentuna, tillsammans med VVS-ingenjören Stefan Uddmyr från Örebro, till SOS Barnby i Basse, Gambia, för att installera en ny vattenreningsanläggning.

– Jag ser fram emot att få åka ner och installera anläggningen på plats.Rent vatten är en mänsklig rättighet och för mig känns det självklart att kunna dela med mig av de kunskaper och erfarenheter som jag samlat på mig under mina år i branschen, säger Joakim Lindgren, VVS-montör på US Rörteknik i Sollentuna.

Fram till idag har närmare 6 000 personer i Niger, Benin, Togo och Etiopien fått en förbättrad vattenförsörjning. När SOS Barnbyar väljer ut aktuella områden identifieras var behovet är som störst. Därefter tar Comfort vid och bidrar med arbetskraft och spetskunskaper för att ge fler barn och familjer tillgång till rent vatten.

– Rent vatten är en förutsättning för liv och för en hållbar framtid. Tack vare samarbetet kan vi tillsammans med Comfort förbättra vattenförsörjningen för familjer och barn som lever i utsatthet, säger Charlotte Köhler Lindahl, Chef företagssamarbeten, SOS Barnbyar.

Processen börjar med att VVS-montörer från Comfort reser till barnbyn för att undersöka vilka förutsättningar och behov som finns, samt för att samla in vattenprover. Efter analys av proverna tas en ny vattenreningsanläggning fram i Sverige, som skräddarsys efter de lokala förhållanden som råder i byn. Därefter återvänder montörerna till barnbyn för att färdigställa och installera anläggningen på plats. En annan viktig del i insatsen är att hålla utbildningar med lokal personal i byn kring drift och underhåll av vattenreningsanläggningen.