Cirkulationspump & injustering

En cirkulationspump ser till att det finns varmvatten i kranar, element och golvvärme. Pumparna är oftast i drift dygnet runt, året om och det kan därför vara värt att tänka till lite extra vid val av cirkulationssystem. Med rätt lösning för ditt hem kan du effektivt sänka dina el- och värmekostnader.

Varumärke
Yta
Egenskap

Grundfos har en uppdaterad version av den populära cirkulationspumpen ALPHA2. Pumpen möjliggör nu även injustering av värmesystem med hjälp av en ALPHA reader och appen Grundfos GO Balance. 
Resultatet blir ett professionellt verktyg som kan justera in radiatorer och golvvärmesystem i din bostad baserat på realtidsdata.

 

Med hjälp av appen Grundfos GO Balance som samlar in pump-data från ALPHA Reader guidas du steg för steg och rum för rum i injusteringsprocessen. På så sätt får du ett professionellt injusterat värmesystem som minskar både din el- och värmeförbrukning.

 

Så byter du cirkulationspumpen Alpha2:

- Stäng först av din nuvarande pump och bryt strömförsörjningen till den. Det kan du göra genom att dra ut pumpens nätkontakt eller att bryta strömmen i manöverpanelen. I värmesystemet måste du även stänga av pannan.

- Isolera sedan pumpen genom att stänga av de två avstängningsventilerna. Om pumpen används i ett värmesystem bör den svala innan kopplingarna lossas, eftersom det vatten som fortfarande finns i pumpen kan rinna ut.

- Nu kan du montera bort den befintliga pumpen från rörledningarna.

- Montera de medföljande packningarna och se till att Alpha2 är korrekt monterad innan du drar åt pumpkopplingarna. När du är klar, öppna avstängningsventilerna igen. Då fyller du pumpen med vatten och du får tillräckligt med tid för att montera Alpha2-kontakten.

- Slutligen, slå på cirkulationspumpen. Starta genom att köra pumpen på varvtal III i två minuter för att få bort all luft från pumphuset.

 

Vi rekommenderar att detta utförs av en certifierad montör. Våra comfortörer hjälper dig gärna med installationen! Läs mer om vår tjänst Installerat & klart som även inkluderar rumsinjustering av värme vid installation av cirkulationspump. Se vilka produktspecifika villkor som gäller för respektive installationstyp.