Expansionskärl

Behöver du byta expansionskärl? Comfort erbjuder slutna kärl från 8-25 liter från Altech.
Är du osäker på dimensioneringen hjälper vi dig gärna med allt från rådgivning till färdig installation. Här finns vi.

Varumärke
Yta
Egenskap

Tips vid montering:
Monteringen görs enklast för små system med samlingsrör. Expansionsledning ska minst ha samma anslutning-dimension som expansionskärlets. Kärl i storlek 2-25 liter monteras hängande, 35-80 liter på vägg och 110-1000 liter stående på golv.

 

Kärlet ska placeras så att en uppvärmning av kärlet undviks, Till exempel pga av egencirkulationen, konvektion och strålning. Kärlet ska även vara lättåtkomligt för inspektion och service. Observera, en avstängning mellan säkerhetsventil/säkerhetsventiler och värmekälla får aldrig förekomma!
Vid större anläggningar ansluts kärlet till systemets returledning så nära pannan som möjligt och helst på pumpens sugsida.

 

Skötselanvisning:
Kärlet är försedd med automatisk eldningsanordning och regleras av en drifttermostat i kombination med en max-termostat med manuell återstart.

 

Observera att omställning till drift med fast bränsle inte får ske utan särskilda åtgärder! Säkerhetsutrustningen måste vara lättåtkomligt för tillsyn och eventuellt nödvändiga ingrepp. Sker byte av panna och expansionskärl ska förnyad besiktning ske. Kontakta Comfort för service.

 

Vid läckage från pannan måste orsaken utredas och felet åtgärdas. Anläggningens tryck och temperatur ska med jämna mellanrum kontrolleras. Med hjälp av manometern visas olika värden vid skilda avläsningstillfällen, då expansionskärlets tryck varierar med vattnets temperatur. Vid normal drift ska inte trycket understiga det inställda förtrycket eller den överskridande röda markeringen på manometern.

 

Ring Comfort för rådgivning kring expansionskärl.