Så väljer du rätt värmekälla

Så väljer du rätt värmekälla

En av de största kostnaderna för dig som villaägare är uppvärmning och varmvatten. Därför är valet av värmekälla en viktig fråga. Men vilket alternativ är bäst?

Vi installerar 4000 nya värmepumpar/år och vet att det går att sänka energikostnaderna hemma hos de allra flesta. Det är dock flera faktorer som påverkar vilken typ av uppvärmningssystem du bör välja - allt från typ av fastighet, antalet personer i hushållet till var i landet du bor. Här förklarar vi för- och nackdelar med olika alternativ och hur du väljer rätt.

 

Det fina med fjärrvärme

Fjärrvärme är en av de värmekällor som har lägst klimatpåverkan. Det är driftsäkert, kräver lite underhåll och passar hus i hela landet. Värmen produceras i en central anläggning och levereras till ditt hus via rör i marken. Nackdelen är dock att fjärrvärme inte finns tillgängligt överallt i landet och att de löpande kostnaderna är att likna med elavtal. Då är värmepump ett bra och mer kostnadseffektivt alternativ.

Välja värmepump

Idag har nästan hälften av alla villor i Sverige någon form av värmepump. Det är den enklaste, billigaste och dessutom en av de mest miljövänliga lösningarna. Jordens förmåga att lagra värme är fenomenal och en nästintill outtömlig värmekälla. Med en värmepump tillvaratas energi från solen som lagrats i luft, mark, berg eller vatten. Med andra ord är det gratis solenergi som utnyttjas vilket så sett gör värmepumpen till en förnybar energikälla. Det finns dock många olika typer att välja på och det kan vara svårt att veta vilket som är det bästa alternativet.

Det bästa med bergvärme

Bergvärme är en långsiktig investering som minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80 procent. Värmen hämtas genom ett rör ur ett djupt hål som borras in i berget.

Bergvärme passar dig med hög eller medelhög energiförbrukning och som har ett hus med vattenburet värmesystem. Ett bra alternativ även om du har en liten trädgård då installationen knappt har någon inverkan på tomten. Bergvärme passar i nästan hela Sverige, förutom på Öland och Gotland som till stor del vilar på sedimentära bergarter. Lösning fungerar inte heller om du har elelement.

 Så fungerar jordvärmepump

Liksom bergvärme hämtar jordvärmepumpen värme ur marken, men kräver ingen borrning eftersom en slang läggs ner på cirka en meters frostfritt djup i marken. Det gör också att installationskostnaden för jordvärme är något lägre än för bergvärme. Ett bra alternativ om du inte kan eller får borra. Du behöver dock ha en större tomt för att få plats med den ca 200 meter långa slangen. Eftersom det är solenergi som ligger lagrad i markytan som utnyttjas passar det här alternativet bra i hela landet förutom i de allra nordligaste delarna.

Om luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump använder energin från utomhusluften och överför energin till ett vattenburet system som värmer upp huset. Den har ganska hög installationskostnad, men har kort återbetalningstid. En luftvärmepump kan spara upp till 60 procent av husets värmebehov, producerar varmvatten och är ett bra alternativ om du inte vill eller får borra i marken. Lösningen passar dock bäst för dig som bor i de södra eller mellersta delarna av landet eftersom pumpen blir mindre effektiv när det är kallt ute.

Om luft-luftvärmepump

Hämtar också energi från luften utomhus. Skillnaden är att den inte har ett vattenburet system utan värmer upp luften direkt. Det är en relativt låg initial kostnad och minskar energibehovet med upp till 55 procent. Luft-luftvärmepumpen passar i södra Sverige, om du inte har för många rum och kan komplettera med elelement eller braskamin. Du behöver inte ha någon stor trädgård, men däremot påverkar husets storlek hur bra pumpen fungerar eftersom värmen kommer in från ett enda ställe.

Fördelar med frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpen hämtar värmen från ventilationsluften som återvinns och går tillbaka till huset. Ett betydligt billigare alternativ än exempelvis bergvärme som ger värme, varmvatten och ventilation. Frånluftvärmepump passar dig som har ett mindre, lite nyare hus eftersom äldre hus inte alltid har ett passande ventilationssystem. Fördelaktigt i de norra delarna av landet eftersom pumpen inte påverkas av låga utomhustemperaturer.

Har du frågor eller vill veta mer hjälper vi dig mer än gärna. Boka vår tjänst Comfort-Kollen, antingen här eller hos din närmaste Comfort-butik. Då gör vi ett hembesök där vi tillsammans går igenom ditt vatten- och värmesystem. Allt för att du ska kunna göra så energismarta investeringar för framtiden som möjligt.

Hitta ditt närmaste Comfort-företag