• Sveriges största VVS-kedja
  • Säker vatteninstallation
  • Hemleverans med installation
Comfort

Frico

Frico – för ett komfortabelt och energieffektivt inneklimat Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar inom Europa. Sedan 1932 har Frico utvecklat och tillverkat energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat. Idag finns Frico representerat i 70 länder via dotterbolag, systerbolag eller distributörer. Huvudkotor ligger i Partille utanför Göteborg, och bolaget ingår i Systemair med huvudkontor i Skinnskatteberg, ca 5 500 anställda och en omsättning på 7 miljarder.

Hos Frico hittar du ett brett sortiment av produkter för ett komfortabelt inneklimat. I samarbete med vårt moderbolag Systemair kan vi även hjälpa dig med kunskap och lösningar för ventilation.

Energieffektiva produkter för ett skönt inneklimat
Vi erbjuder en helhetslösning med både värmesystem och produkter för tillskottsvärme som hjälper dig hantera klimatet i butiker, industribyggnader, kontor såväl som på hotell, restauranger och idrottsarenor. Eftersom vi månar om vår jord ser vi till att våra produkter är klimatsmarta. I vår produktutveckling ligger fokus på att få ut största möjliga funktion med minsta möjliga energiåtgång – utan att ge avkall på våra kärnvärden förtroende, kompetens och design. De intelligenta produkterna innehåller reglersystem som ser till att du aldrig förbrukar mer energi än vad som behövs.

Global aktör med lokal förankring
Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar i Europa, och vi är representerade i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Huvudkontor ligger i Sverige och bolaget ingår i Systemair, en av de ledande koncernerna inom ventilation. Merparten av vår produktion sker i Sverige samt andra ISO-certifierade produktionsenheter i Europa. Vi har dessutom strategiskt placerade varulager på ett flertal europeiska orter.

ISO-certifierade
Frico är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitetsfrågor och ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet.