Det tryggaste sättet att skydda sig mot vattenskador

Varje år drabbas ca 60 000 hem av vattenskador – en av de vanligaste skadeorsakerna i svenska hem. Men genom att installera en vattenfelsbrytare kan du öka säkerheten och minimera risken för alla typer av vattenskador.

Upptäck läckor i tid
En vattenfelsbrytare är för tappvattnet vad en jordfelsbrytare är för elsystemet, och ökar på samma sätt såväl tryggheten som säkerheten i hemmet.  Vattenfelsbrytaren övervakar bostadens hela tappvattensystem och upptäcker allt från små droppläckage till stora flödesläckage som till exempel brustna ledningar. Även dolda läckage, som annars riskerar att orsaka stora skador, kan upptäckas i tid.

Total kontroll på vattenflödet
Vatette vattenfelsbrytare är framtagen för att så noggrant och effektivt som möjligt skydda mot vattenläckage. Den är utrustad med både en flödesmätare och en tryckmätare som kontinuerligt registrerar förutsättningarna i tappvattensystemet.

Automatisk avstängning
Om förutsättningarna i tappvattensystemet ändras registrerar vattenfelsbrytaren även det och justerar parametrarna. Och är olyckan framme larmar vattenfelsbrytaren och stänger av all vattentillförsel. Smarta lösningar som tillsammans resulterar i en vattenfelsbrytare som ger ett tillförlitligt och effektivt skydd mot vattenskador, utan att kräva någon manuell manövrering!

Prata med din närmaste Comfort-butik, så hjälper vi dig med installationen. Enkelt, tryggt och bekvämt. Välkommen!

Fyra fördelar med vattenfelsbrytare 

  • Minimerar risk för alla typer av vattenskador
  • Upptäcker läckor och dolda läckage
  • Inbyggt larm
  • Automatisk vattenavstängning

Hitta ditt närmaste Comfort-företag