Logotyp

Säker Vatten

Projektrör Väst AB är ett auktoriserat VVS-företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer.

SÄKER VATTENINSTALLATION

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVS-produkter installeras rätt.

Läs mer om Säker Vatten