Logotyp

Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg

Kv Flaggspelet m fl

Projektnummer: 856018

Projektet avser påbyggnad med 2 våningar innehållande 35-40 lägenheter i 7 trappuppgångar.
Vi utför samtliga rörarbeten inkl. projektering

Projektdata

Byggstart
oktober 2016
Byggkostnad
30 Mkr
F - btkn
Olivedal
Byggmånader
12
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt