Tjänster

Rör-Karlssons kunder är både privatpersoner och företag och vi erbjuder entreprenader, installation och service!

Installation

Vi står till tjänst med allt som har med rörinstallationer att göra – från enkla reparationer och badrumsrenoveringar till komplicerade industriapplikationer. 

Färdigt Badrum

För den trygga och bekväma badrumsrenoveringen har vi konceptet Comfort Färdigt Badrum. Via Färdigt Badrum projektleder vi hela eller delar av din renovering och sköter samordningen med andra hantverkare som behövs för färdigställandet av en badrumsrenovering. 

Ökad komfort och sänkta kostnader

I de flesta hushåll går det att sänka energikostnaderna rejält. Vi på har ett stort utbud av energismarta produkter, och kan hjälpa dig med råd, urval och installation av nya värmelösningar.