Energioptimering

Energipriserna stiger – och de kommer knappast att sjunka i framtiden. Genom att se över energianvändningen och kanske byta energiform, har ni möjlighet att minska era kostnader rejält.

Spara energi – och pengar
Vi på Rör-Karlsson kan hjälpa er att kartlägga er nuvarande energianvändning. Sedan presenterar vi förslag till förändringar, som vi naturligtvis kan hjälpa er att genomföra.

Använd energin smartare
Mycket kan göras för att effektivisera användningen i er befintliga energilösning, nedan ges några exempel:
▪ Inreglering av värme- och ventilationssystemet.
▪ Modernisering av reglerutrustningen i värmecentralen, så att värmeleveransen kan hållas optimal året runt.
▪ Statistik för fastighetens totala energiförbrukning, denna kan stå som underlag för justeringar eller val av alternativ energiform.
▪ Mätning av varmvattenförbrukning lägenhetsvis – detta ökar medvetenheten och viljan till smartare energianvändning.
▪ Nya termostater till radiatorerna skapar jämnare temperatur.
▪ Modernare kranar och duschmunstycken bidrar till minskad vattenförbrukning.

Byt till en effektivare energiform
Många fastigheter har i dag en omodern energilösning som kan medföra dels höga kostnader och ha stor miljöpåverkan.
Att byta energilösning är en stor investering – men på sikt visat sig vara väldigt lönsam.
Moderna energilösningar förbrukar nämligen väsentligt mindre energi.
Nedan exempel på åtgärder som vi kan hjälpa er att genomföra:

▪ Byte från direktverkande elvärme till vattenburen värme med anslutning till fjärrvärme eller annan värmekälla.
▪ Installation av värmepump, antingen med ventilationsåtervinning, uteluft, bergvärme eller sjövärme.
▪ Solvärme som kompletterande värmekälla.