Logotyp

GDPR-policy

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vi behandlar sådana personuppgifter som nödvändiga för dessa ändamål, t ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning.

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar, lagrar och gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav.

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB behandlar. Du kan begära att uppgifter ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Vårt mål är att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Vi på Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB värnar om den personliga integriteten.