Certifiering

Du kan sova gott om natten när du anlitar Comfort! Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet. Här är exempel på sådana certifikat och behörigheter:

SÄKER VATTEN

Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

CERTIFIERING I HETA ARBETEN

Heta arbeten är ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

KYLCERTIFIERING

För att kunna erbjuda bästa möjliga service av värmepumpar, låter allt fler medlemsföretag kylcertifiera sin personal. Kylcertifikatet ger installatören behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser.

SVETSKOMPETENS

Många rörsystem med högre tryck och temperatur än normalt, kräver högre kompetens vid svetsning och lödning. En del av Comforts medlemsföretag har denna svets- och gaskompetens.

GASBEHÖRIGHET

För att få svetsa och löda i rör för naturgas, stadsgas, gasol, medicinska gaser och biogas samt ersättningsgaser för dessa, krävs en särskild gasbehörighet. En del av Comforts medlemsföretag har denna svets- och gaskompetens.

ELBEHÖRIGHET

Många av Comforts medlemsföretag har även elbehörighet, vilket krävs vid alla elinstallationer.