Säker Vatten

Rör City i Luleå AB är ett auktoriserat VVS-företag, med oss kan du känna dig trygg. Läs mer om vad det innebär att vara auktoriserad enligt Säker vatten.

Vill du veta vilka företag som är auktoriserade i din region kan du se detta på www.sakervatten.se

BRANSCHREGLER

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

INTYG PÅ INSTALLATION

Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt kontrollintyg för installationen. Branschreglerna kan delas in i följande delar:

 • Beskrivning av auktorisationen
 • Utförande till skydd mot vattenskador
 • Utförande till skydd mot personskador
 • Kontroll
 • VVS Produkter
 • Begreppsförklaring

De företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer är auktoriserade och har rätt att använda sig av Säker Vattens logotyper i sin marknadsföring.

För att företag ska kunna bli auktoriserat krävs att företaget/filialen har:

 • ansökt om att bli Aukoriserat VVS-företag
 • Skrivit under en avsiktsförklaring att följa branschreglerna (medföljer ansökninghandlingen)
 • Minst en person anställd som har dokumenterad kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer (PBL,BBR),
 • En ansvarsförsäkring
 • VVS-montörerna måste ha en yrkesutbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
 • VVS-montörer och arbetsledare utbildade i branschreglerna och som har branschlegitimation.

Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Varje år genomförs stickprovskontroll på att kraven uppfylls.