Miljö och kvalitet

Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2005. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

CLS 2005, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan, bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen verkligen arbetar mot satta mål, granskas deras arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

KVALITET – ATT GE KUNDEN DET KUNDEN VILL HA

Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar. Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.