Dassa-Zoumé, Benin

Dassa-Zoumé, Benin
Efter noggranna behovsanalyser av experter från SOS Barnbyar på internationell nivå togs beslutet att det första projektet som Comfort skulle göra blev i en barnby i Dassa-Zoumé i Benin ett av världens fattigaste länder som ligger vid Guineabukten i Afrika.

Vattnet i barnbyn tas från två brunnar och förvaras i ett 20 meter högt vattentorn. På grund av det varma klimatet kan vattnet i vattentornet bli upp till 40-50 grader varmt, vilket givetvis påverkar kvaliteten på vattnet. Utöver detta ställer den mycket finkorniga sanden till problem eftersom den täpper igen och förstör utrustningen som ska rena vattnet.

I Dassa-Zoumé installerades en vattenreningsanläggning och pumpar för vattenförsörjning som har resulterat att barnen i barnbyn och även kringboende har tillgång till rent vatten. Det viktiga för Comfort är att hjälpa människorna i SOS Barnbyar att klara sin vardag och att skapa lösningar som de kan sköta själva. Därför ingår förutom installationer av anläggningen också att utbilda personer på plats så att de kan sköta anläggningen.

Senast i september i år kom en hälsning från chefen i barnbyn i Dassa-Zoumé som hälsar att anläggningen fungerar bra och att Comforts arbete och insats verkligen har gjort skillnad för barnen i barnbyn och de kringboende.

Magnus Sundqvist från Comfort med barn från byn.