Dosso, Niger

Dosso, Niger
Efter att ha avslutat arbetet i Dassa-Zoumé gick Comfort tillsammans med SOS Barnbyar igenom de akuta vattenbehoven i Afrika och bestämde att nästa projekt skulle genomföras i Niger i Västafrika. Niger är ett av världens varmaste länder och det är inte helt riskfritt att vistas i landet pga oroligheter. Situationen för barnen är enormt utsatt, hela 70 % av landet består av öken och de senaste åren har befolkningen drabbats av enorm torka. De som bor i Dosso får gå långt för att hämta vatten och då måste de dessutom betala för vattnet som är väldigt dyrt. Det finns en borrad brunn i Dosso men vattnet är förorenat och både luktar och smakar illa. Comfort åkte ner på en första resa för att göra en teknisk inspektion och undersöka de faktiska förhållandena och samla fakta för att utgå från barnbyns behov och lokala förmåga att ta till sig Comforts lösning.

 Barn i barnbyn i Dosso, Niger njuter av rent vatten.

I oktober 2013 åkte sedan Comfort ned till Dosso för att installera en ny vattenreningsanläggning tillsammans med lokala elektriker och rörmokare. Resultatet av Comforts arbete innebär att barnbyn nu har rent dricksvatten från sin egen brunn. Vattnet är filtrerat och rent från föroreningar och ett UV-filter minskar risken för bakterier. Dessutom kan barnbyn erbjuda detta vatten till de kringboende som nu slipper gå långt för att köpa vatten.