Trygghet och kontroll

Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

CLS KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

CLS 2011, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan,  följer de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen arbetar mot satta mål, granskas deras arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Genom samarbete med Inspecta erbjuds medlemmarna en tredjepartcertifiering inom kvalitet och miljö. Ett stort antal medlemmar är eller är på väg att därigenom bli ISO- certifierade.

Ladda hem en folder om CLS (PDF)

KVALITET – ATT GE KUNDEN DET KUNDEN VILL HA

Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar. Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.