Funktionskontroll – NYHET

Funktionskontrollen är en tjänst för dig som vill se över dina energikostnader. Det finns mycket pengar att spara på en effektiv energiförbrukning och detta kan du nå genom stora så väl som små förändringar.

Många tänker säkert på nya värmepumpar eller luftvärmepumpar för att minska sin energiförbrukning. Det medför en lite större investeringskostnad inledningsvis men sparar mycket pengar på lång sikt. Vi vill påstå att man med mindre åtgärder kan minska sin energiförbrukning. De mindre åtgärderna kan bestå av att byta termostater, blandare, eller installera en snålspolande WC-stol.

Det vi helt enkelt försöker säga är att det finns pengar att spara även om din budget är liten.

Funktionskontrollen går till så att vi gör ett tidsbokat hembesök hos dig. Vår montör har en omfattande checklista med sig där han antecknar åtgärdsförslag i de fall det kan behövas. Du kan tillsammans med montören diskutera de olika alternativen och när du bestämt dig för någon åtgärd lämnar vi gärna ett pris på detta.

Du är varmt välkommen att boka en tid hos oss för Funktionskontroll hos vår arbetsledare Håkan Degerman.

Håkan når du på 070-675 70 67 eller hakan.degerman@lulea.comfort.se