Trygghetsförsäkring

COMFORTS TRYGGHETSFÖRSÄKRING 

Med Comforts Trygghetsförsäkring behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar utför en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem. Genom vår trygghetsförsäkring får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem/villaförsäkring.

Försäkringen gäller i sex år från och med installationsdagen. Förutsättningen för att Comforts Trygghetsförsäkring ska gälla är att din hem/villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada.

COMFORTS TRYGGHETSFÖRSÄKRING GÄLLER:

  • VVS-installationer och kringarbeten utförda av Comfortföretag till ett värde av minst ett halvt, och högst tio, prisbasbelopp*.
  • Skada som ditt ordinarie försäkringsbolag har reglerat som en maskin/vattenskada. Du ska också med anledning av skadan ha betalat en självrisk och/eller avskrivning. Mindre skador som hamnar under sin villaförsäkrings självrisk omfattas alltså inte.

COMFORTS TRYGGHETSFÖRSÄKRING ERSÄTTER:

  • En självrisk upp till 5 000 kr.
  • En avskrivning eller ett åldersavdrag upp till ett prisbasbelopp.

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Bakom Comforts Trygghetsförsäkring står Sveland Sakförsäkringar.

SKÖNA BAD OCH INGET KRÅNGEL

Comforts Trygghetsförsäkring är enkel att hantera – så snart ditt hem/villaförsäkringsbolag har reglerat skadan skickar du en kopia på skaderegleringen till oss. I skaderegleringen ska det tydligt framgå hur mycket du har betalt i självrisk, eventuell avskrivning samt skadedatum och att det rör sig om en maskinskada/vattenskada. Sedan ersätter vi dig direkt.

*Med prisbasbelopp (tidigare basbelopp) avses ett värdesäkrat penningbelopp som ligger till grund för samhällets utbetalningar, exempelvis pensioner och studiebidrag. Prisbasbeloppet för år 2007 är 40 300 kr.