Logotyp

Om Rörcompaniet AB

Rörcompaniet AB grundades 1990 av Ingemar Essebro och gjorde sig under dennes ledning känt som framgångsrik producent av stora kommersiella projekt som bl.a. Sky City, Hotell Frösundavik och PUB Hötorgshuset i Stockholm.

Rörcompaniet har senaste åren under annan ledning arbetat med mindre produktionsvolymer och kämpat med vikande lönsamhet.

Rörcompaniet har nu genom Thomas Sundin som ny VD tillförts betydande kunskap och kompetens och med det påbörjat en utvecklings- och förändringsresa som när den är fullt ut genomförd betyder att Rörcompaniets volymmässigt kraftigt ökade verksamhet till stor del kommer att bestå av nyproduktion av lägenheter.

Thomas Sundin tillträdde som VD 2014 och kom närmast från tjänsten som filialchef för Imtech VS-Teknik (NVS) avdelning Stockholm Bostad. Thomas var tidigare under 14 år verksam som filial- och distriktschef för YIT i Gävleborg och Norduppland. Han var före det under 12 års tid verksam som VVS-konsult med uppdragsansvar för projektering samt verksam som kontrollant och besiktningsman.

Rörcompaniet AB omsatte 2014, 41 mkr med 26 anställda och kommer närmaste åren att vara offensiva på marknaden med mål att med god lönsamhet fördubbla volymen.