Logotyp

Miljö och kvalitet

Rörcompaniet är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 genom Comfort Multicertifiering.

Som Comfortmedlem arbetar Rörcompaniet enligt ledningssystemet CLS 2011 vilket är ett verksamhetssystem som är utvecklat enbart för Comfort-Kedjan AB,s medlemmar och därför specialanpassat för just VVS-branschen. För både installation och butiksförsäljning finns fastställda rutiner som säkerställer att alla vet vad som ska göras i de olika stadierna av produktionen.

Samtliga krav i standarden CLS 2011 ingår i Rörcompaniets ledningssystem, vilket innebär att kraven enligt standarderna ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 samt kompletterade tolkningskrav från Comfort-Kedjan CLS 2011, ingår.

I ledningssystemet finns en tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen och vilka befogenheter de olika personerna inom organisationen har. Ansvaret för att kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet ligger alltid på företagets högsta ledning.