Logotyp

Miljö och kvalitet

Rörcompaniet är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 genom Comfort Multicertifiering.

Som Comfort-medlem arbetar Rörcompaniet enligt ledningssystemet CLS 2011 vilket är ett verksamhetssystem som är utvecklat enbart för Comfort-Kedjan AB,s medlemmar och därför specialanpassat för just VVS-branschen. För både installation och butiksförsäljning finns fastställda rutiner som säkerställer att alla vet vad som ska göras i de olika stadierna av produktionen.

Samtliga krav i standarden CLS 2011 ingår i Rörcompaniets ledningssystem, vilket innebär att kraven enligt standarderna ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 samt kompletterade tolkningskrav från Comfort-Kedjan CLS 2011, ingår.

I ledningssystemet finns en tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen och vilka befogenheter de olika personerna inom organisationen har. Ansvaret för att kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet ligger alltid på företagets högsta ledning.