Logotyp

Nybyggnad av bostadsrätter i Årsta, Stockholm

Brf Årstaliden

Projektnummer: 302094

Ort:Årstaliden
Byggtyp:Nybyggnation
Kategori:Bostäder
Yta/läge:81 lgh
Färdigställande tid:Hösten 2016
Omfattning:Vs
Beställare:NCC Construction AB

Projektdata

Byggstart
februari 2015
Byggkostnad
140-170 Mkr
F - btkn
Årsta 1:1, kv Dellen/Görväln 4
Byggmånader
18
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt