Logotyp

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll

Linaberg 15

Projektnummer: 307434

Ort:Linaberg 15
Byggtyp:Nybyggnation
Kategori:Bostäder
Yta/läge:15 lgh
Färdigställande tid:Hösten 2017
Omfattning:Vs
Beställare:NCC Construction AB

Projektdata

Byggstart
mars 2015
Byggkostnad
100-200 Mkr
F - btkn
Byggmånader
21
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt