Logotyp

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby villastad

Lindblomman 1

Projektnummer: 298538

Ort:Hässelby
Byggtyp:Nybyggnation
Kategori:Bostäder
Yta/läge:64 lgh
Färdigställande tid:Våren 2017
Omfattning:Vs
Beställare:Ikano Bostad

Projektdata

Byggstart
oktober 2015
Byggkostnad
150-200 mkr
F - btkn
Hässelby-Villastad 28:1
Byggmånader
0
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt