Certifiering

Säker Vatten

Alla Comforts montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

Hovby Rör AB är medlemmar i Svenska kyl & värmepumpsföreningen. Alla våra kylmontörer arbetar därför efter branschorganisationens standarder och riktlinjer för god branschpraxis.