Tillbyggnad av bilhall i Götene

Järnvägsgatan

Projektnummer: 933778

Beställare: Åkessons Bil AB

Omfattning: Till och ombyggnad av bilhall gällande VS-arbeten. Nya värmepumpar till 4 500 kvm bilhall med nytt komplett vattenburet värmesystem med bergvärme.

Projektdata

Byggstart
april 2015
Byggkostnad
10 mkr
F - btkn
Poppeln 5
Byggmånader
6
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt