Logotyp

Startavgift (inkl. första timman): 1 619 kr

Avgift per timma: 749 kr

Bil (inom Lerum): 556 kr

Bil (utanför Lerum): 706 kr

 

Alla belopp beräknade inklusive moms.

 

I arbetstiden ingår förberedelse/lastning av material, restid till och från plats för arbetet samt efterföljande dokumentation av materialåtgång.