Debiteringspriser

I arbetstiden ingår förberedelse/lastning av material, restid till och från plats för arbetet samt efterföljande dokumentation av materialåtgång.

  • Startavgift (inkl. första timman): 1 619 kr (med rotavdrag 1 134 kr)
  • Avgift per timma: 811 kr (med rotavdrag 568 kr)
  • Bil (inom Lerum): 556 kr
  • Bil (utanför Lerum): 706 kr
  • Spolbil inkl. 2 timmar: 3125

Alla belopp beräknade inklusive moms.