Företag

Entreprenader

Skövde Rörsinstallationers erfarenhet inom nybyggnationer täcker allt från enskilda fastigheter till industrier och andra lokaler. Vi kliver in i ett tidigt skede, för att i nära samarbete med byggherren skapa optimala vatten- och värmesystem för den aktuella entreprenaden.

Vi är med när ni bygger nytt

Med 1600 certifierade montörer har Comfort styrka att delta även vid stora entreprenader. I nära samarbete med övriga entreprenörer skapar vi smarta vatten-, värme- och energisystem med fokus på kostnadseffektivitet vid såväl bygget som under driften.

Vår gedigna erfarenhet av ombyggnationer och service kommer väl till pass när vi deltar i nybyggnationer. Vi är helt enkelt väl bekanta med problem som kan uppstå, och kan därmed förebygga dem redan vid projektering.