Comfort Färdigt Badrum

Planering, installation och genomförande

Ett badrumsbygge kräver en rad olika kompetenser. Hos oss behöver du bara vara i kontakt med en projektledare som ser till att arbetet utförs professionellt, i rätt ordning av behöriga elektriker, utbildade snickare, målare, plattsättare och Comforts certifierade rörmontörer. I snitt tar det bara 4 veckor. Dessutom får du vår generösa Trygghetsgaranti på såväl produkter som utfört arbete.

Du får:

  • Fast pris som inkluderar allt. Projektledning, rivningsarbete, bygge, produkter, material, installation, montering.
  • En projektledare från Comfort som tar ansvar och är din enda kontaktperson för allt arbete.
  • Pärm med tydliga ritningar, checklista och garantier.
  • Färdigt badrum på en månad!