Garantier

Med våra tjänster och produkter följer generösa garantier och försäkringar – för din trygghet.

TRYGGHETSGARANTI

Med Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem.

Genom vår trygghetsgaranti får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i sex år från och med installationsdagen.

Förutsättningen för att Comforts Trygghetsgaranti ska gälla är att din hem- och villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada.

COMFORTGARANTIN

Comfortgarantin är en garanti som vi erbjuder våra företagskunder, som ett alternativ till en bankgaranti eller en försäkringsgaranti.