Logotyp

Konvertering till bergvärme i flerbostadshus i Östhammar

Ulrikeberg, etapp 2

Projektnummer: 905390

Projektdata

Byggstart
april 2014
Byggkostnad
20 mkr
F - btkn
Byggmånader
0
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt