Logotyp

Konvertering till bergvärme i flerbostadshus i Östhammar

Ulrikeberg, etapp 3

Projektnummer: 907832

Projektdata

Byggstart
januari 2015
Byggkostnad
28 mkr
F - btkn
Byggmånader
11
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt