Logotyp

Kranskolan

Kranskolan del 1
Så här rengör du och tar bort kalkfläckar på din blandare

Kranskolan del 2
Droppande pip eller trög spak på ettgreppsblandare

Kranskolan del 3
Svag eller ojämn stråle på ettgreppsblandare

Kranskolan del 4
Läckande diskmaskinsavstängning

Kranskolan del 5
Byte av manchettpackningar, läckande blandarhus

Kranskolan del 6
Droppande pip eller trögt avstängningsvred på termostatblandare

Kranskolan del 7
Svagt eller ojämnt flöde på termostatblandare

Kranskolan del 8
Underhåll av termostatblandare

Kranskolan del 9
Maximera temperatur och flöde på ettgreppsblandare

Kranskolan del 10
Kalibrera temperatur på termostatblandare

Kranskolan del 11
Byta pip på ettgreppsblandare kök

Kranskolan del 12
Bygga om ettgreppsblandare 4000 till 9000