ROT-avdrag

UTNYTTJA ROT-AVDRAGET

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar Comfort.

Så här fungerar det:

Äger du din bostad? Tack vare ROT-avdraget kan du anlita Comfort till kraftigt reducerade priser. ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på arbetskostnaden. Maxbeloppet är 100 000 kronor för två personer i ett hushåll, det vill säga 50 000 kronor per person.

  • Maxbeloppet baseras på år och person. Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget max 100 000 kr (2 x 50 000 kronor).
  • Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.
  • Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.
  • ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.
  • Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Comfort, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Comfort.