Logotyp

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 5

Barken / Östra Kanalstaden, Etapp 5

Projektnummer: 1309884

Beställare: JM Bostad AB

Projektdata

Byggstart
mars 2017
Byggkostnad
100 Mkr
F - btkn
Tuna 3:1
Byggmånader
15
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt