Logotyp

Nybyggnad av bostadsrätter i Hagastaden, Stockholm

Nova Park

Projektnummer: 1451159

Beställare: Einar Mattsson Projekt AB

Projektdata

Byggstart
november 2016
Byggkostnad
150-250 Mkr
F - btkn
Analysen 2
Byggmånader
31
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt