Logotyp

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs

Spaken 1 och 2

Projektnummer: 938672

Projektdata

Byggstart
december 2016
Byggkostnad
150-200 mkr
F - btkn
Hägernäs Strand
Byggmånader
19
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt