Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi definierar, fastställer och främjar höga mål för ledning, medarbetare, produkter, system och tjänster. Vi inser vikten av att inom samtliga verksamhetsområden säkerställa att levererade produkter, system och tjänster motsvarar krav, specifikationer och förväntningar hos kunder och andra intressenter. Vi känner för att arbeta och verka så att varje uppgift vi utför, som individer eller projektgrupp, blir en god referens för ytterligare affärer. Vi arbetar med att ständigt förbättra kvalitetssystemet.

Richard Pihl,  VD

Miljöpolicy

Vi har som miljöpolicy att söka minimera eventuella skadliga effekter av vår verksamhet.

  • Vi ska sträva efter att använda miljöanpassat material och sådana arbetsmetoder som inte skadar det naturliga kretsloppet samt skapar förutsättningar för resurssnålhet i verksamheten
  • Vi ska tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer och följa de aktuella lagar och krav som är kopplade till verksamheten
  • Vi ska stärka miljömedvetandet hos våra anställda samt påverka våra leverantörer och samarbetspartners att arbeta miljöförbättrande

Erik Änges
Miljösamordnare