Målsättning, syfte och vision

Vår målsättning och syfte är att:

  • Öka effektiviteten och kundnyttan i takt med att de tekniska installationerna ökar i alla typer av fastigheter.
  • Verka som en lokal partner på våra orter.
  • Optimera Drift och Underhåll genom att effektivt utnyttja personalresurser kombinerat med modern teknik.

Vision
Att på den lokala marknaden erkännas som den kunnigaste och mest professionella leverantören av installations-, underhålls- och drifttjänster för fastigheter.