Behandling av personuppgifter

Ternstedt Invent AB behandlar personuppgifter om dig som kund. Enbart uppgifter som du själv har lämnat och enbart uppgifter som ömsesidigt behövs för att uppfylla avtalet mellan dig som kund och Ternstedt Invent AB. Uppgifterna sparas enligt Bokföringslag (1999:1078) 7 kap 2§. Har du frågor angående de personuppgifter som behandlas så kontakta Ternstedt Invent AB 0120 – 295 90.