Logotyp

B2B

Samordning av alla tekniska installationer vid stora projekt via en och samma leverantör ger en produktions och kostnadseffektiv kalkyl för dig som beställare. En enkelhet med en kontaktyta och ett naturligt samarbete som gör att projektet löper smidigt.

  
Ternstedt Invent AB är en bred leverantör av tekniska installationer när det gäller VS, El och ventilationsarbeten. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera projekt  i olika omfattning och inriktning inom våra affärsområden.
 
För mer information kontakta respektive affärsområdeschef.
 
VS

Stefan Trawtschenko

013-684 20 

stefan.trawtschenko@ternstedtinvent.se

 EL

Peter Markovic 

0494-69 91 01

peter.markovic@ternstedtinvent.se

 Plåt och ventilation

 

Jonas Bergström 

013-682 22

jonas.bergstrom@ternstedtinvent.se