Logotyp

Värmepump

Att använda sig av en värmepump är ett mycket bra sätt att utvinna värme från naturen och kan sänka din uppvärmningskostnad betydligt mer än vad du tror. En fördel med en värmepump är att de ofta har en väldigt lång livslängd. Det finns flera olika typer av uppvärmningssystem som hämtar energin på olika sätt. De vanligaste är luft/vatten, jordvärme och bergvärme. Kort fakta kan läsas här nedan om diverse system. Ternstedt Invent erbjuder flera olika sorters värmepumpar och andra energikällor. Baserat på dina och husets krav tar vi fram det perfekta uppvärmningsalternativet anpassat efter just ditt hem!

Fyra grundtyper av värmepumpar

Luft/luft utvinner energi från utomhusluften som omvandlas till värme eller kyla som sprids inomhus med hjälp av en fläkt. Ett komplement till annan uppvärmning. Producerar inte varmvatten.

Luft/vatten omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

 

Frånluft återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Den kan göra besparingsinsatser, men är inte någon huvudförsörjare av värme och varmvatten.

Värmepumpen använder i ungefärliga tal 1 del elenergi för att utvinna 3 delar solenergi. Alla högkvalitativa värmepumpar är utrustade med en elpatron som kan ge extra tillskott under riktigt kalla vinterdagar eller om ett fel skulle uppstå i utrustningen.

Livslängd och skötsel

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.

En stor fördel med värmepumpen är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den – den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.

Värt att notera: Med hjälp av ett extra tillbehör kan vissa värmepumpar även producera komfortkyla.

 

       

 

Kontakt värmepumpar

Kontaktuppgifter: