Jordvärme

Jordvärme, benämns även som ytjordvärme eller markvärme. Det är ett alternativ till bergvärme och sjövärme, för att utvinna jordvärme från marken där solenergi lagras under årets varma och soliga dagar.

Fördelar med jordvärme är att ingen borrning krävs vilket ger lägre kostnad för installation jämfört med bergvärme. Hustomten behöver dock grävas upp eftersom det krävs en större yta för nedgrävning av kollektorslang.

Vill du veta mer kontakta oss så berättar vi mer kontakt@ternstedtinvent.se eller 013-10 17 77.