Säker Vatten-installation

THENANDERS RÖR UPPFYLLER KRAVEN FÖR EN SÄKER VATTEN-INSTALLATION

EN SÄKER VATTEN-INSTALLATION ÄR:

 • Utförd enligt gällande installationsregler
 • Utförd av en Auktoriserad VVS-installatör
 • Utförd av VVS-montörer med branschlegitimation
 • Monterad med material som följer branschreglerna och enligt monteringsanvisning
 • Kontrollerad enligt reglerna, och intyg om Säker Vatteninstallation
 • Har överlämnats till beställaren

Installationer utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation betraktas i dag som
fackmässigt utförande och är en förutsättning för att försäkringen ska täcka en eventuell
skada fullt ut.

INSTALLATIONSREGLER

Installationsreglerna är minimikrav för hur installationerna ska utföras.
De är indelade i fyra områden:

 • Skydd mot vattenskador
 • Skydd mot legionellatillväxt
 • Skydd mot brännskador och
 • Skydd mot förgiftning

Dessutom finns krav på att särskilda kontroller ska utföras. Installationsreglerna
är en tolkning av Boverkets byggregler för installationernas utformning.

AUKTORISERAD VVS-INSTALLATÖR

En Auktoriserad VVS-installatör:

 • Har avgett en skriftlig avsiktsförklaring att följa branschregler Säker Vatteninstallation och ansvarar för att de VVS-montörer som utför installationerna
 • Har branschlegitimation
 • Har personal med dokumenterad kunskap om lagstiftning, byggregler och normer för VVS-installationer
 • Har ansvarsförsäkring
 • Har VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation

För mer information om Säker Vatteninstallation, gå in på www.sakervatten.se