Till- och ombyggnad av grundskola i Enbacka

Enbacka skola

Projektnummer: 918325

Byggtyp: Ombyggnation
Kategori: Skola
Yta/Lgh:
Omfattning: VS
Färdigställande tid:
Ordervärde:
Beställare: Dalarnas Län
Övrig beskrivning :

Projektdata

Byggstart
november 2014
Byggkostnad
ca 40 mkr
F - btkn
Enbacka 13:1, 1:32
Byggmånader
10
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt