Fjärrvärme

Vi installerar värmeväxlare för drift mot fjärrvärmenät i villor och större fastigheter.

I villor använder vi oss av värmeväxlare från Danfoss.

VAL AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Det finns idag åtminstone sju leverantörer av P-märktafjärrvärmecentraler för småhus. Det första kravet som ska ställas på en fjärrvärmecentral är just att den är P-märkt eftersom det garanterar att centralen fungerar på rätt sätt.

Dessutom krävs att centralen dimensioneras för det effektbehov som huset har, både ifråga om radiatoreffekt och tappvarmvattenbehov. Fjärrvärmecentralen ska dessutom väljas med hänsyn till de differenstryck och temperaturer som är aktuella i det lokala fjärrvärmenätet.

Principkoppling inne i ditt hus