Värmepumpar för fastighet

  • Passar alla typer av fastigheter
  • Passar berg-, ytjord-, grundvatten- och frånluftsåtervinning
  • Anläggningen anpassas efter de förutsättningar som råder
  • Kräver så gott som inget underhåll

Passar alla typer av fastigheter
Thermia har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka fastighetsvärmepumpar. Bostadshus, skolor, industrier, butikslokaler, kyrkor; våra lösningar kan anpassas för alla typer av fastigheter. Vi erbjuder både luftvärmepumpar, värmepumpar med bergvärme  och mycket mer. Kontakta oss på 0243-22 56 90 eller titta in på www.thermia.se

Passar berg-, ytjord-, grundvatten- och frånluftsåtervinning
Oavsett vilket kollektoralternativ du väljer använder pumpen lagrad energi för att framställa värme och varmvatten till en mycket låg driftkostnad. En investering i en värmepump till din fastighet betalar sig på kort tid eftersom energiförbrukningen minskas radikalt vilket både plånboken och miljön gynnas av.

Anläggningen anpassas efter de förutsättningar som råder
Vi hjälper dig att ta fram den lösning som passar just din fastighets förutsättningar och behov. Rätt dimensionering och inställning är avgörande för hur stora besparingar du kan göra, och vi tar fullt ansvar för att du får största möjliga effekt av din värmepumpsinvestering.

Kräver så gott som inget underhåll
En värmepump kräver så gott som inget underhåll, en bekväm och trygg lösning. Dessutom kan du som en extra trygghetsåtgärd även på distans få besked om något trots allt skulle behöva åtgärdas.

 

THERMIA ROBUST ECO/SOLID ECO

Stora besparingar – för större fastigheter.

Thermia Robust är värmepumpen för större fastigheter; flerbostadshus, industrier, skolor, butiker etc. En lättskött och driftsäker anläggning som kräver ett minimum av underhåll. Den höga årsverkningsgraden, som är ett mått på värmepumpens effektivitet sett över hela året, gör att du kan sänka dina uppvärmningskostnader radikalt.

Det kraftfulla styrsystemet ger maximal energibesparing samtidigt som
det är enkelt att använda. I den inbyggda webbservern finns all drifthistorik tillgänglig – driftoptimering har aldrig varit enklare. Ett extra tillval ger dig möjlighet att styra värmepumpen via internet. Och skulle mot förmodan något behöva åtgärdas, får du automatiskt ett meddelande via e-post eller sms.

Med en enkel komplettering kan din Thermia Robust även producera kyla.
Det ger dig ett heltäckande komfortsystem med behagligt inomhusklimat året runt, samtidigt som du ersätter behovet av en separat kylmaskin. Möjliga värmekällor är bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme, sjövattenvärme och frånluftsåtervinning.

Internetstyrning
Thermia Robust kan styras och övervakas via internet med en app.  Därmed är driftoptimeringen enklare än någonsin. Anslut värmepumpen till ditt bredband, och du har total kontroll över din anläggning.

 

 

Nyhet – Thermia Mega

BÄSTA MÖJLIGA TOTALEKONOMI

Thermia Mega är en fastighetsvärmepump som byggts med bästa möjliga totalekonomi som ledstjärna. Resultatet har blivit en värmepump med inverterstyrd kompressor, en effekt på upp till 84 kW och marknadens högsta årsvärmefaktor. Genom att koppla samman 16 stycken MegaXL kan en total värmeeffekt på 1344 kW erhållas.

INVERTERTEKNIK GER MÅNGA FÖRDELAR

Tack vare invertertekniken är Mega en mycket flexibel och mångsidig produkt som kan installeras och användas i alla tänkbara typer av fastigheter, oavsett förutsättningar. Varje lösning kan skräddarsys totalt utifrån behoven av värme, kyla och varmvatten.
Invertertekniken, som konstant anpassar värmepumpens effekt efter rådande behov, innebär att värmepumpen kan leverera 100 procents energitäckning. Det gör i sin tur att man slipper betala för dyr tillsatsvärme. Tack vare inverterstyrningen kan också anläggningar med olika värmebehov för värmesystem och varmvatten köras utan krav på extra volymtankar. Det ger en lägre installationskostnad och mindre utrymme krävs för anläggningen. Hetgasväxlare som standard gör varmvattenproduktionen extra kostnadseffektiv.

KRAFTFULL STYRNING

Vid utvecklingen av Mega har fokus lagts på en kraftfull styrning. Övervakning och styrning kan ske direkt på värmepumpens nyutvecklade färgpekskärm, men även via webbgränssnitt, ett överordnat styrsystem eller via mobilen.