VVS

Thenanders Rör AB utför alla typer av arbeten inom VVS. Vi arbetar huvudsakligen inom Dalarna.

Vi arbetar mycket med totalentreprenader och kan åta oss det totala ansvaret för en entreprenad gällande ny- och ombyggnationer. Självklart åtar vi oss även att utföra mindre anläggningar.

Stambyten – vi utför stambyten i hyresfastigheter. Vi utför många stambyten under åren och har stor erfarenhet av det.

Värmepumpar – vi installerar värmepumpar, framför allt berg-, jord och luft/vatten värmepumpar, för hyresfastigheter och småhus. Gå in på  www.thermia.se för att läsa mer om våra värmepumpar.

Panninstallationer – vi utför om- och nybyggnad av panncentraler. Vi har erfarenhet av anläggningar upp till 500 kW.

Vi har montörer med svetslicens och kan därför bygga fjärrvärmeinstallationer och andra anläggningar där krav på svetslicens krävs.